Om Boromir / Det praktiske / Diplomopdrætter betyder:

Diplomopdrætter betyder:

At være Felis Danica Diplomopdrætter betyder:  
Felis Danica, som er fællesorganisation for de fire danske hovedklubber for katteinteresserede: Dansk Racekatte Klub (DARAK), Jysk Racekatte Klub (JYRAK), Racekatten og Katteklubben, har sammensat en opdrætteruddannelse.

Baggrunden for uddannelsen er, at opdrættere skal have mulighed for at tilegne sig den samme grundviden om katteopdrættets mange facetter uanset hvilken katterace man hører til.  

Opdrættere har gennemgået et omfattende uddannelsesforløb på 4 moduler, der hvert afsluttes med en skriftlig eksamen. 
Opdrættere som har bestået alle 4 eksaminer, har gennemført 28 timers undervisning fordelt over 4 dage. 

Emnerne på de 4 moduler er: 

Modul 1: 
Tamkattens historie 
Gennemgang af den danske og internationale katte organisation 
Avls- & Registreringsregler i både Danmark og Internationalt 
Kattens sundhed, arvelige og smitsomme sygdomme samt ernæring

Modul 2: 
Nationale og Internationale Avls- & Registreringsregler i forbindelse med kattes leveforhold, registrering af killinger mv. 
Opdrætterfilosofi 
Fertilitet, drægtighed, fødsler 
Killingers opvækst 
Salg af killinger

Modul 3: 
Genetik 
Katte hold 
Katte adfærd

Modul 4: 
Købeloven 
Parrings- & salgskontrakter 
Udstillinger 
Etik og moral
 
Klide: Felis Danica
Pia & Jean Rohde Larsen Musvitvej 14 Nykøbing F Denmark  | Tlf.: + 45 39674415 | boromir@boromir.eu